کلیپ غمگین فیلم شنای پروانه

کلیپ غمگین فیلم شنای پروانه

به سامانم نمی پرسی نمیدانم چه سر داری به درمانم نمیکوشی نمیدانی مگر دردم منبع : پیج اینستاگرام مجله چهرازی

کلیپ بی تو تنهای تنهام با گیتار

کلیپ بی تو تنهای تنهام با گیتار

بی تو تنهای تنهام سکوتی بر لبانم گشته پیدا بدون تو هیچ هستم ندارم من امیدی به فردا شبم تاریک و سرده دلم بی تو به غم ها رو کرده برای عاشقی چون من سکوتی این چنین آغاز مرگه

کلیپ آواز دسته جمعی همه اون روزا

کلیپ آواز دسته جمعی همه اون روزا

همه گوشمو پر میکنن که دیگه گریه واسه تو بسه دستایی که جدا بوده این همه سال محاله به هم برسه اونی که همه چیزتو دادی براش واسه یکی دیگه دلواپسه منبع : پیج اینستاگرام آفاق

کلیپ به احترام دردهایی که کشیدیم

کلیپ به احترام دردهایی که کشیدیم

از تحمل کردن ها می ترسم، از تحمل شدن، از این مدام ناباور امید من از وفور سبز در آرزوهایم میترسم شده ام واهی ترین تصویر یک منظره در زنجیر آرزوهایم

آخرین ویدیوها